2 years, 11 months ago

Trzeci projekt zaliczeniowy SUS 2016

None

Overview

Opis zadania

Zadanie polega na opracowaniu sposobu reprezentacji w systemie informacyjnym obrazków w formacie png przedstawiających pojedyncze znaki polskiego alfabetu, tak by otrzymana reprezentacja pozwalała jak najdokładniej dzielić obrazki na grupy zawierające takie same znaki.

Przebieg projektu

Projekt jest zorganizowany w formie konkursowej. Każdy uczestnik może zgłosić wiele rozwiązań (maksymalnie 100). Termin zakończenia to 5 czerwca 2016, godz. 23:59:59 (według czasu GMT).  Szczegółowe warunki udziału w konkursie znajdują się w Warunkach Projektu.

Format rozwiązań

Rozwiązanie powinno mieć format pliku tekstowego zawierającego dokładnie 6168 wierszy zakończonych znakiem końca linii. Każdy wiersz powinien zawierać w pierwszej kolumnie nazwę pliku z obrazkiem a następnie maksymalnie 100 liczb rzeczywistych odpowiadających proponowanym wartościom atrybutów opisujących dany obrazek. Kolejne wartości w wierszu powinny być rozdzielone przecinkami. Ważnej jest, by każdy wiersz zawierał taką samą liczbę wartości.  Pliki należy przesyłać przez załadowanie ich do systemu konkursowego. Przesłaniu ostatecznego rozwiązania powinno towarzyszyć załadowanie raportu opisującego przyjętą metodę (patrz Warunki Projektu).

Ocena rozwiązań

Ocena rozwiązań, zarówno częściowych jak i końcowego będzie wyliczana za pomocą uśrednionej miary F1-score wyliczonej na podstawie grupowania hierarchicznego, przy czym:

 • Dla wyników częściowych miara będzie wyliczana na części zbioru testowego.
 • Dla wyniku ostatecznego miara będzie wyliczana na pozostałych, nie wykorzystywanych przy ocenie częściowej przykładach testowych.

Procedura obliczania wyniku będzie wyglądała następująco:

 1. Na podstawie przesłanego systemu informacyjnego zostanie wyliczone grupowanie obiektów z podziałem na 59 grup (jest to faktyczna liczba różnych znaków występujących w danych). Do grupowania zostanie wykorzystana metoda aglomeracyjna typu 'single linkage' zaimplementowana w pakiecie 'flashClust' systemu R.
 2. Otrzymany wektor grupujący dane zostanie porównany z prawdziwymi etykietami obrazków. Dla każdej z prawdziwych grup wybrany zostanie najczęstszy identyfikator z wektora grupującego występujący w danej grupie.
 3. Dla każdej z prawdziwych grup, na podstawie zbiorów obiektów z wybranym identyfiatorem oraz obiektów faktycznie należących do danej grupy zostanie obliczona wartość miary F1-score.
 4. Ostateczny wynik odpowiadał będzie średniej arytmetycznej z uzyskanych wartości F1-score.

Niezależnie od uzyskanego wyniku wstępnego (średniego F1-score), rozwiązania, którym nie towarzyszy raport nie będą ostatecznie oceniane.

Terms & Conditions
 
 

Obowiązują następujące zasady:

 • Uczestnicy mogą przesyłać tylko rozwiązania uzyskane samodzielnie.
 • Liczba dostępnych przesłań rozwiązań częściowych została ograniczona do 100.
 • Do ewaluacji można przesyłać jedno rozwiązanie na 60 minut.
 • Do stworzenia rozwiązania można wykorzystywać jedynie dane udostępnione w konkursie.
 • Każdy uczestnik jest zobligowany do przesłaniana na koniec projektu, wraz z rozwiązaniem końcowym, krótkiego raportu opisującego rozwiązanie.
 • Raport musi zawierać informacje takie jak: Imię, nazwisko, i id uczestnika; ostatni wynik częściowy (z Leaderboard); krótki opis zastosowanych metod i narzędzi. Jakść raportu będzie miała wpływ na liczbę uzyskanych punktów.
 • Raporty nie powinny przekraczać 2000 słów i powinny zostać załadowane do systemu (jako plik PDF) przed północą 12 czerwca 2016.
 • Ocena (liczba punktów) będzie zależna od jakości rozwiązania oraz terminowości i czytelności raportu.
Please logIn to the system!

Aby wziąć udział w projekcie (konkursie) należy przeczytać i zaakceptować Warunki Projektu. Rozwiązania można nadsyłać do 5 czerwca 2016 do 23:59:59. 

In order to download competition files you need to be enrolled.

Ostateczne wyniki i informacja o rezultatach. Niedostępne aż do zakończenia projektu i nadesłania wyników ostatecznych wraz  z raportem.

Rank Team Name Score Submission Date
1 fc346868 0.989156 Sunday, June 5, 2016, 02:26:31
2 ek346965 0.985137 Sunday, May 29, 2016, 22:46:02
3 ks357720 0.983453 Friday, May 27, 2016, 18:16:41
4 mb336912 0.967906 Friday, May 20, 2016, 01:34:59
5 ms321288 0.967176 Sunday, May 22, 2016, 23:10:35
6 ld334437 0.965814 Tuesday, May 24, 2016, 10:37:01
7 franekp 0.964176 Sunday, June 5, 2016, 10:59:20
8 mz336088 0.962744 Sunday, June 5, 2016, 12:49:22
9 hm347154 0.960270 Wednesday, June 1, 2016, 10:31:37
10 wr347219 0.960151 Sunday, June 5, 2016, 04:51:45
11 mk346989 0.954234 Sunday, June 5, 2016, 16:05:56
12 lk346959 0.950190 Sunday, June 5, 2016, 09:31:36
13 bm347088 0.946030 Monday, May 30, 2016, 12:49:48
14 pk334579 0.941679 Thursday, June 2, 2016, 21:08:35
15 mw336071 0.941301 Sunday, May 29, 2016, 14:38:42
16 mc346871 0.911988 Sunday, June 5, 2016, 21:46:38
17 as320426 0.908653 Saturday, June 4, 2016, 14:44:16
18 km347187 0.907869 Tuesday, May 24, 2016, 13:36:17
19 kh359525 0.898102 Sunday, June 5, 2016, 19:35:42
20 js335769 0.849688 Saturday, June 4, 2016, 13:08:52
21 kk320728 0.807510 Sunday, June 5, 2016, 18:28:03
22 mk334668 0.772322 Sunday, June 5, 2016, 00:39:57
23 kz292659 0.717459 Sunday, June 5, 2016, 21:40:08
24 wp334977 0.701058 Wednesday, June 1, 2016, 22:13:13
25 mb346862 0.700260 Sunday, June 5, 2016, 17:32:31
26 mp345782 0.672104 Thursday, June 2, 2016, 23:25:44
27 ah267184 0.671326 Sunday, June 5, 2016, 18:37:40
28 ds320335 0.650094 Sunday, June 5, 2016, 22:34:18
29 kg346915 0.648909 Sunday, June 5, 2016, 22:33:47
30 rk346976 0.638794 Sunday, June 5, 2016, 23:24:37
31 pg346895 0.634463 Sunday, June 5, 2016, 23:36:58
32 ms347247 0.625331 Sunday, June 5, 2016, 16:46:46
33 zj334563 0.624605 Sunday, June 5, 2016, 22:31:54
34 jk334674 0.617639 Sunday, June 5, 2016, 15:18:43
35 mb346851 0.614722 Monday, May 30, 2016, 00:45:26
36 dc346879 0.609845 Friday, June 3, 2016, 02:54:50
37 jh310754 0.608949 Sunday, June 5, 2016, 18:43:33
38 sb346854 0.602300 Saturday, June 4, 2016, 16:04:04
39 pk320774 0.602042 Sunday, June 5, 2016, 19:34:07
40 mm347184 0.589323 Sunday, June 5, 2016, 16:12:51
41 bartoszb 0.586858 Sunday, June 5, 2016, 16:27:41
42 bs321292a 0.567488 Sunday, June 5, 2016, 21:41:29
43 346905 0.559198 Sunday, June 5, 2016, 23:57:55
44 mo347210 0.551677 Sunday, June 5, 2016, 19:48:46
45 jl346997 0.529928 Saturday, June 4, 2016, 21:44:08
46 mr335453 0.528566 Sunday, June 5, 2016, 21:13:05
47 ll345374 0.527172 Tuesday, May 31, 2016, 20:36:01
48 bt337703 0.521788 Saturday, June 4, 2016, 22:39:31
49 as339398 0.496817 Sunday, June 5, 2016, 20:08:12
50 ab346870 0.459361 Friday, June 3, 2016, 18:26:13
51 karek 0.450102 Wednesday, June 1, 2016, 01:12:01
52 ps347232 0.448416 Friday, June 3, 2016, 01:51:04
53 ms335789 0.441917 Sunday, June 5, 2016, 22:50:17
54 ak346969 0.431423 Sunday, June 5, 2016, 23:41:21
55 js332522 0.427255 Sunday, June 5, 2016, 13:57:01
56 mm332321 0.415932 Sunday, June 5, 2016, 22:29:53
57 bm347174 0.360257 Sunday, June 5, 2016, 03:03:50
58 pw347276 0.318493 Sunday, June 5, 2016, 21:07:36
59 ar262928 0.272405 Sunday, June 5, 2016, 10:22:08
60 fj346919 0.144186 Saturday, June 4, 2016, 19:48:34
61 b8li 0.137204 Sunday, June 5, 2016, 21:44:36
62 mi291188 0.000000 Thursday, June 2, 2016, 22:40:03
63 ws321245 No report file found! Sunday, June 5, 2016, 18:19:04
64 pk346962 No report file found! Friday, June 3, 2016, 01:57:44
65 kl346994 No report file found! Sunday, June 5, 2016, 08:09:48
66 mpsk2 No report file found! Sunday, June 5, 2016, 16:21:10
67 szczuka No report file found! Friday, June 3, 2016, 17:08:48
There is no topics in this competition.