4 years ago

Trzeci projekt zaliczeniowy SUS 2016

None

Overview

Opis zadania

Zadanie polega na opracowaniu sposobu reprezentacji w systemie informacyjnym obrazków w formacie png przedstawiających pojedyncze znaki polskiego alfabetu, tak by otrzymana reprezentacja pozwalała jak najdokładniej dzielić obrazki na grupy zawierające takie same znaki.

Przebieg projektu

Projekt jest zorganizowany w formie konkursowej. Każdy uczestnik może zgłosić wiele rozwiązań (maksymalnie 100). Termin zakończenia to 5 czerwca 2016, godz. 23:59:59 (według czasu GMT).  Szczegółowe warunki udziału w konkursie znajdują się w Warunkach Projektu.

Format rozwiązań

Rozwiązanie powinno mieć format pliku tekstowego zawierającego dokładnie 6168 wierszy zakończonych znakiem końca linii. Każdy wiersz powinien zawierać w pierwszej kolumnie nazwę pliku z obrazkiem a następnie maksymalnie 100 liczb rzeczywistych odpowiadających proponowanym wartościom atrybutów opisujących dany obrazek. Kolejne wartości w wierszu powinny być rozdzielone przecinkami. Ważnej jest, by każdy wiersz zawierał taką samą liczbę wartości.  Pliki należy przesyłać przez załadowanie ich do systemu konkursowego. Przesłaniu ostatecznego rozwiązania powinno towarzyszyć załadowanie raportu opisującego przyjętą metodę (patrz Warunki Projektu).

Ocena rozwiązań

Ocena rozwiązań, zarówno częściowych jak i końcowego będzie wyliczana za pomocą uśrednionej miary F1-score wyliczonej na podstawie grupowania hierarchicznego, przy czym:

 • Dla wyników częściowych miara będzie wyliczana na części zbioru testowego.
 • Dla wyniku ostatecznego miara będzie wyliczana na pozostałych, nie wykorzystywanych przy ocenie częściowej przykładach testowych.

Procedura obliczania wyniku będzie wyglądała następująco:

 1. Na podstawie przesłanego systemu informacyjnego zostanie wyliczone grupowanie obiektów z podziałem na 59 grup (jest to faktyczna liczba różnych znaków występujących w danych). Do grupowania zostanie wykorzystana metoda aglomeracyjna typu 'single linkage' zaimplementowana w pakiecie 'flashClust' systemu R.
 2. Otrzymany wektor grupujący dane zostanie porównany z prawdziwymi etykietami obrazków. Dla każdej z prawdziwych grup wybrany zostanie najczęstszy identyfikator z wektora grupującego występujący w danej grupie.
 3. Dla każdej z prawdziwych grup, na podstawie zbiorów obiektów z wybranym identyfiatorem oraz obiektów faktycznie należących do danej grupy zostanie obliczona wartość miary F1-score.
 4. Ostateczny wynik odpowiadał będzie średniej arytmetycznej z uzyskanych wartości F1-score.

Niezależnie od uzyskanego wyniku wstępnego (średniego F1-score), rozwiązania, którym nie towarzyszy raport nie będą ostatecznie oceniane.

Terms & Conditions
 
 

Obowiązują następujące zasady:

 • Uczestnicy mogą przesyłać tylko rozwiązania uzyskane samodzielnie.
 • Liczba dostępnych przesłań rozwiązań częściowych została ograniczona do 100.
 • Do ewaluacji można przesyłać jedno rozwiązanie na 60 minut.
 • Do stworzenia rozwiązania można wykorzystywać jedynie dane udostępnione w konkursie.
 • Każdy uczestnik jest zobligowany do przesłaniana na koniec projektu, wraz z rozwiązaniem końcowym, krótkiego raportu opisującego rozwiązanie.
 • Raport musi zawierać informacje takie jak: Imię, nazwisko, i id uczestnika; ostatni wynik częściowy (z Leaderboard); krótki opis zastosowanych metod i narzędzi. Jakść raportu będzie miała wpływ na liczbę uzyskanych punktów.
 • Raporty nie powinny przekraczać 2000 słów i powinny zostać załadowane do systemu (jako plik PDF) przed północą 12 czerwca 2016.
 • Ocena (liczba punktów) będzie zależna od jakości rozwiązania oraz terminowości i czytelności raportu.
Please logIn to the system!

Aby wziąć udział w projekcie (konkursie) należy przeczytać i zaakceptować Warunki Projektu. Rozwiązania można nadsyłać do 5 czerwca 2016 do 23:59:59. 

In order to download competition files you need to be enrolled.

Ostateczne wyniki i informacja o rezultatach. Niedostępne aż do zakończenia projektu i nadesłania wyników ostatecznych wraz  z raportem.

Rank Team Name Score Submission Date
1
fc346868
0.989156 2016-06-5 02:26:31
2
ek346965
0.985137 2016-05-29 22:46:02
3
ks357720
0.983453 2016-05-27 18:16:41
4
mb336912
0.967906 2016-05-20 01:34:59
5
ms321288
0.967176 2016-05-22 23:10:35
6
ld334437
0.965814 2016-05-24 10:37:01
7
franekp
0.964176 2016-06-5 10:59:20
8
mz336088
0.962744 2016-06-5 12:49:22
9
hm347154
0.960270 2016-06-1 10:31:37
10
wr347219
0.960151 2016-06-5 04:51:45
11
mk346989
0.954234 2016-06-5 16:05:56
12
lk346959
0.950190 2016-06-5 09:31:36
13
bm347088
0.946030 2016-05-30 12:49:48
14
pk334579
0.941679 2016-06-2 21:08:35
15
mw336071
0.941301 2016-05-29 14:38:42
16
mc346871
0.911988 2016-06-5 21:46:38
17
as320426
0.908653 2016-06-4 14:44:16
18
km347187
0.907869 2016-05-24 13:36:17
19
kh359525
0.898102 2016-06-5 19:35:42
20
js335769
0.849688 2016-06-4 13:08:52
21
kk320728
0.807510 2016-06-5 18:28:03
22
mk334668
0.772322 2016-06-5 00:39:57
23
kz292659
0.717459 2016-06-5 21:40:08
24
wp334977
0.701058 2016-06-1 22:13:13
25
mb346862
0.700260 2016-06-5 17:32:31
26
mp345782
0.672104 2016-06-2 23:25:44
27
ah267184
0.671326 2016-06-5 18:37:40
28
ds320335
0.650094 2016-06-5 22:34:18
29
kg346915
0.648909 2016-06-5 22:33:47
30
rk346976
0.638794 2016-06-5 23:24:37
31
pg346895
0.634463 2016-06-5 23:36:58
32
ms347247
0.625331 2016-06-5 16:46:46
33
zj334563
0.624605 2016-06-5 22:31:54
34
jk334674
0.617639 2016-06-5 15:18:43
35
mb346851
0.614722 2016-05-30 00:45:26
36
dc346879
0.609845 2016-06-3 02:54:50
37
jh310754
0.608949 2016-06-5 18:43:33
38
sb346854
0.602300 2016-06-4 16:04:04
39
pk320774
0.602042 2016-06-5 19:34:07
40
mm347184
0.589323 2016-06-5 16:12:51
41
bartoszb
0.586858 2016-06-5 16:27:41
42
bs321292a
0.567488 2016-06-5 21:41:29
43
346905
0.559198 2016-06-5 23:57:55
44
mo347210
0.551677 2016-06-5 19:48:46
45
jl346997
0.529928 2016-06-4 21:44:08
46
mr335453
0.528566 2016-06-5 21:13:05
47
ll345374
0.527172 2016-05-31 20:36:01
48
bt337703
0.521788 2016-06-4 22:39:31
49
as339398
0.496817 2016-06-5 20:08:12
50
ab346870
0.459361 2016-06-3 18:26:13
51
karek
0.450102 2016-06-1 01:12:01
52
ps347232
0.448416 2016-06-3 01:51:04
53
ms335789
0.441917 2016-06-5 22:50:17
54
ak346969
0.431423 2016-06-5 23:41:21
55
js332522
0.427255 2016-06-5 13:57:01
56
mm332321
0.415932 2016-06-5 22:29:53
57
bm347174
0.360257 2016-06-5 03:03:50
58
pw347276
0.318493 2016-06-5 21:07:36
59
ar262928
0.272405 2016-06-5 10:22:08
60
fj346919
0.144186 2016-06-4 19:48:34
61
b8li
0.137204 2016-06-5 21:44:36
62
mi291188
0.000000 2016-06-2 22:40:03
63
ws321245
No report file found or report rejected. 2016-06-5 18:19:04
64
pk346962
No report file found or report rejected. 2016-06-3 01:57:44
65
kl346994
No report file found or report rejected. 2016-06-5 08:09:48
66
mpsk2
No report file found or report rejected. 2016-06-5 16:21:10
67
szczuka
No report file found or report rejected. 2016-06-3 17:08:48
There is no topics in this competition.