3 years ago

Drugi projekt zaliczeniowy SUS 2015/2016

opis

Overview
Terms & Conditions
 
 

Obowiązują następujące zasady:

  • Uczestnicy mogą przesyłać tylko rozwiązania uzyskane samodzielnie.
  • Liczba dostępnych przesłań rozwiązań częściowych została ograniczona do 100.
  • Każdy uczestnik jest zobligowany do przesłaniana na koniec projektu, wraz z rozwiązaniem końcowym, krótkiego raportu opisującego rozwiązanie.
  • Raport musi zawierać informacje takie jak: Imię, nazwisko, i id uczestnika; ostatni wynik częściowy (z Leaderboard); krótki opis zastosowanych metod i narzędzi.
  • Raporty nie powinny przekraczać 2000 słów i powinny zostać załadowane do systemu (jako plik PDF) przed zakończeniem projektu (przed północą 3 maja 2016).
  • Ocena (liczba punktów w skali 0-20) będzie zależna od jakości rozwiązania oraz terminowości i czytelności raportu.

Please logIn to the system!

Zadanie polega na zbudowaniu (nauczeniu) modelu pozwalającego na wytypowanie grupy klientów banku, dla których prawdopodobieństwo skorzystania z oferty w bieżącej kampanii marketingowej jest największe.

Dane zawierają informacje o klientach pewnego banku w strefie Euro. Bank ten prowadził długofalową, trwającą ponad trzy lata kampanię marketingu bezpośredniego (telefoniczną) mającą na celu sprzedaż produktu finansowego (lokaty terminowej). Ze względów prawnych i ochrony prywatności dane zostały zanonimizowane i ograniczone.

W toku kampanii bank zbierał dane o jej wynikach częściowych. Aby ograniczyć koszty i zwiększyć skuteczność kampanii marketingowej chcielibyśmy umieć wyróżnić tych klientów, którzy na podstawie posiadanej przez nas informacji są potencjalnie zainteresowani sprzedawanym produktem (lokatą). Dlatego chcemy nauczyć się (zbudować model predykcyjny) identyfikacji klientów, do których powinniśmy się zwrócić w pierwszej kolejności.

Zbiór treningowy zawiera dane o klientach, którzy wzięli udział w kampanii, łącznie z informacją o tym czy zdecydowali się skorzystać z oferty czy nie. Zbiór testowy zawiera klientów, z którymi dopiero zamierzamy się skontaktować. Zależy nam na wyróżnieniu tych, do których warto zadzwonić najpierw.

Przebieg projektu

Projekt jest zorganizowany w formie konkursowej. Każdy uczestnik może zgłosić wiele rozwiązań częściowych i jedno końcowe. Termin zakończenia to 3 maja 2016.  Szczegółowe warunki znajdują się w Warunkach Projektu.

Format rozwiązań

Rozwiązanie stanowi lista dokładnie tysiąca (=1000) wartości identyfikatorów klientów (atrybut ID_klienta) wybranych ze zbioru testowego. Każda wartość (liczba odpowiadająca ID) powinna stanowić osobny wiersz w pliku tekstowym zawierającym rozwiązanie. Pliki należy przesyłać przez załadowanie ich do systemu konkursowego. Przesłaniu ostatecznego rozwiązania powinno towarzyszyć załadowanie raportu (patrz Warunki Projektu).

Ocena rozwiązań

Ocena rozwiązań, zarówno częściowych jak i końcowego będzie wyliczana za pomocą miary F1-score, przy czym:

  • Dla wyników częściowych miara będzie wyliczana na części zbioru testowego.
  • Dla wyniku ostatecznego miara będzie wyliczana na pozostałych, nie wykorzystywanych przy ocenie wyników częściowych przykładach testowych.

Niezależnie od uzyskanego wyniku wstępnego (F1-score), rozwiązania, którym nie towarzyszy raport nie będą ostatecznie oceniane.

Aby wziąć udział w projekcie (konkursie) należy przeczytać i zaakceptować Warunki Projektu. Rozwiązania można nadsyłać do 3 maja 2016 do 23:59:59. Spóźnione nadesłanie rozwiązania skutkuje odjęciem 2 pkt. od wyniku za każdy dzień spóźnienia przez pierwsze 10 dni. Po 13 maja rozwiązania nie będą akceptowane.

In order to download competition files you need to be enrolled.

Leaderboard prezentuje częściowe wyniki (partial score) dla rozwiązań nadsyłanych przez uczestników. Własne wyniki (i ich ewolucja) na Leaderboard mogą posłużyć do oceny, czy nasze rozwiązania podążają we właściwym kierunku. Porównywanie się z innymi uczestnikami może przynieść pewne korzyści, ale powinno być traktowane jako bardzo zgrubna miara jakości własnych rozwiązań. Ostateczna ewaluacja wyników końcowych będzie prowadzona za pomocą  miary wyliczanej na innym podzbiorze danych testowych, niż ten stosowany dla wyników częściowych.

Rank Team Name Score Submission Date

Ostateczne wyniki i informacja o rezultatach. Niedostępne aż do zakończenia projektu i nadesłania wyników ostatecznych wraz  z raportem.

Rank Team Name Score Submission Date
1 mb336912 0.742986 Saturday, April 2, 2016, 01:32:57
2 ms321288 0.463005 Sunday, May 1, 2016, 18:25:24
3 wr347219 0.435177 Monday, May 2, 2016, 19:38:21
4 ak346969 0.431034 Tuesday, May 3, 2016, 17:48:12
5 karek 0.430518 Tuesday, May 3, 2016, 23:11:16
6 pg346895 0.429025 Tuesday, May 3, 2016, 18:59:42
7 jk334674 0.428507 Tuesday, May 3, 2016, 23:35:22
8 kl346994 0.428182 Tuesday, May 3, 2016, 22:34:13
9 mb346851 0.425725 Monday, May 2, 2016, 12:49:51
10 pw347276 0.425455 Tuesday, May 3, 2016, 20:12:44
11 pk346962 0.425068 Tuesday, May 3, 2016, 15:49:47
12 ks357720 0.420862 Friday, April 8, 2016, 19:58:36
13 pz347291 0.420765 Monday, May 2, 2016, 22:09:49
14 as320426 0.420527 Monday, May 2, 2016, 19:42:50
15 jw332659 0.420191 Tuesday, May 3, 2016, 23:52:11
16 bm347088 0.419428 Wednesday, April 27, 2016, 11:34:10
17 kz292659 0.419281 Wednesday, May 4, 2016, 01:03:42
18 franekp 0.418330 Monday, May 2, 2016, 17:41:03
19 ws321245 0.418289 Tuesday, May 3, 2016, 17:40:29
20 mw336071 0.415985 Thursday, April 28, 2016, 21:15:58
21 mk346989 0.411309 Thursday, April 28, 2016, 01:51:35
22 dh334554 0.410326 Monday, May 2, 2016, 20:04:11
23 ek346965 0.410023 Sunday, April 24, 2016, 22:52:00
24 jl346997 0.408905 Monday, May 2, 2016, 21:43:45
25 sb346854 0.408348 Thursday, April 28, 2016, 09:15:50
26 fj346919 0.406764 Wednesday, April 27, 2016, 00:06:42
27 bm347174 0.404902 Monday, May 2, 2016, 00:53:12
28 as339398 0.404729 Tuesday, May 3, 2016, 19:33:16
29 pm334695 0.404372 Tuesday, May 3, 2016, 19:18:00
30 kh359525 0.403995 Tuesday, May 3, 2016, 17:22:44
31 mm347184 0.403811 Monday, May 2, 2016, 20:51:36
32 kb346840 0.403080 Tuesday, May 3, 2016, 15:40:09
33 ds320335 0.402910 Tuesday, May 3, 2016, 15:17:24
34 mi291188 0.402367 Tuesday, May 3, 2016, 16:27:48
35 dc346879 0.401639 Monday, May 2, 2016, 20:52:04
36 mm332321 0.401271 Tuesday, May 3, 2016, 19:37:46
37 346905 0.400727 Tuesday, May 3, 2016, 23:29:32
38 bt337703 0.400363 Friday, April 29, 2016, 20:33:42
39 hm347154 0.399455 Monday, May 2, 2016, 16:13:10
40 js335769 0.399267 Saturday, April 30, 2016, 02:04:03
41 ab346870 0.398910 Wednesday, April 27, 2016, 19:26:46
42 ps347232 0.398907 Friday, April 15, 2016, 02:08:37
43 ms335814 0.398726 Tuesday, May 3, 2016, 21:36:59
44 ms347247 0.397996 Tuesday, May 3, 2016, 23:49:57
45 tl334691 0.397645 Tuesday, May 3, 2016, 14:50:42
46 mo347210 0.397640 Tuesday, May 3, 2016, 21:41:44
47 mb346859 0.395824 Sunday, May 1, 2016, 20:36:41
48 mc346871 0.395084 Tuesday, May 3, 2016, 10:06:23
49 mr335453 0.394353 Tuesday, May 3, 2016, 21:43:06
50 lk346959 0.393248 Tuesday, April 19, 2016, 22:07:01
51 pk320774 0.387829 Tuesday, May 3, 2016, 21:25:46
52 mp345782 0.387420 Wednesday, April 27, 2016, 14:21:56
53 wp334977 0.384686 Sunday, May 1, 2016, 15:46:07
54 zj334563 0.384686 Tuesday, May 3, 2016, 10:22:59
55 bartoszb 0.384686 Tuesday, May 3, 2016, 20:00:14
56 mb346862 0.384510 Friday, April 29, 2016, 19:43:30
57 mz336088 0.381777 Saturday, April 30, 2016, 02:31:50
58 ms332521 0.381383 Tuesday, May 3, 2016, 15:31:15
59 js332522 0.381298 Saturday, April 30, 2016, 19:22:15
60 bs321292a 0.380346 Tuesday, May 3, 2016, 22:24:02
61 pk334579 0.379781 Tuesday, May 3, 2016, 13:08:40
62 ah267184 0.378182 Tuesday, May 3, 2016, 23:40:29
63 mk334668 0.373866 Saturday, April 30, 2016, 18:38:28
64 fc346868 0.372093 Tuesday, May 3, 2016, 22:36:03
65 ks345457 0.366274 Tuesday, May 3, 2016, 14:40:09
66 mm319369-2 0.360091 Friday, April 29, 2016, 16:11:05
67 jh310754 0.276238 Tuesday, May 3, 2016, 23:22:44
68 aj337023 No report file found! Saturday, April 30, 2016, 00:49:14
69 voodoo11 No report file found! Tuesday, May 3, 2016, 22:59:02
70 baseline_solution No report file found! Friday, April 1, 2016, 17:11:14
71 kz No report file found! Wednesday, May 4, 2016, 00:15:15
72 koz4k No report file found! Tuesday, April 5, 2016, 22:36:56
73 ar262928 No report file found! Wednesday, May 4, 2016, 01:56:15
74 km347187 No report file found! Tuesday, May 3, 2016, 21:55:15
There is no topics in this competition.