5 years, 3 months ago

Drugi projekt zaliczeniowy SUS 2015/2016

opis

Overview
Terms & Conditions
 
 

Obowiązują następujące zasady:

  • Uczestnicy mogą przesyłać tylko rozwiązania uzyskane samodzielnie.
  • Liczba dostępnych przesłań rozwiązań częściowych została ograniczona do 100.
  • Każdy uczestnik jest zobligowany do przesłaniana na koniec projektu, wraz z rozwiązaniem końcowym, krótkiego raportu opisującego rozwiązanie.
  • Raport musi zawierać informacje takie jak: Imię, nazwisko, i id uczestnika; ostatni wynik częściowy (z Leaderboard); krótki opis zastosowanych metod i narzędzi.
  • Raporty nie powinny przekraczać 2000 słów i powinny zostać załadowane do systemu (jako plik PDF) przed zakończeniem projektu (przed północą 3 maja 2016).
  • Ocena (liczba punktów w skali 0-20) będzie zależna od jakości rozwiązania oraz terminowości i czytelności raportu.

Please logIn to the system!

Zadanie polega na zbudowaniu (nauczeniu) modelu pozwalającego na wytypowanie grupy klientów banku, dla których prawdopodobieństwo skorzystania z oferty w bieżącej kampanii marketingowej jest największe.

Dane zawierają informacje o klientach pewnego banku w strefie Euro. Bank ten prowadził długofalową, trwającą ponad trzy lata kampanię marketingu bezpośredniego (telefoniczną) mającą na celu sprzedaż produktu finansowego (lokaty terminowej). Ze względów prawnych i ochrony prywatności dane zostały zanonimizowane i ograniczone.

W toku kampanii bank zbierał dane o jej wynikach częściowych. Aby ograniczyć koszty i zwiększyć skuteczność kampanii marketingowej chcielibyśmy umieć wyróżnić tych klientów, którzy na podstawie posiadanej przez nas informacji są potencjalnie zainteresowani sprzedawanym produktem (lokatą). Dlatego chcemy nauczyć się (zbudować model predykcyjny) identyfikacji klientów, do których powinniśmy się zwrócić w pierwszej kolejności.

Zbiór treningowy zawiera dane o klientach, którzy wzięli udział w kampanii, łącznie z informacją o tym czy zdecydowali się skorzystać z oferty czy nie. Zbiór testowy zawiera klientów, z którymi dopiero zamierzamy się skontaktować. Zależy nam na wyróżnieniu tych, do których warto zadzwonić najpierw.

Przebieg projektu

Projekt jest zorganizowany w formie konkursowej. Każdy uczestnik może zgłosić wiele rozwiązań częściowych i jedno końcowe. Termin zakończenia to 3 maja 2016.  Szczegółowe warunki znajdują się w Warunkach Projektu.

Format rozwiązań

Rozwiązanie stanowi lista dokładnie tysiąca (=1000) wartości identyfikatorów klientów (atrybut ID_klienta) wybranych ze zbioru testowego. Każda wartość (liczba odpowiadająca ID) powinna stanowić osobny wiersz w pliku tekstowym zawierającym rozwiązanie. Pliki należy przesyłać przez załadowanie ich do systemu konkursowego. Przesłaniu ostatecznego rozwiązania powinno towarzyszyć załadowanie raportu (patrz Warunki Projektu).

Ocena rozwiązań

Ocena rozwiązań, zarówno częściowych jak i końcowego będzie wyliczana za pomocą miary F1-score, przy czym:

  • Dla wyników częściowych miara będzie wyliczana na części zbioru testowego.
  • Dla wyniku ostatecznego miara będzie wyliczana na pozostałych, nie wykorzystywanych przy ocenie wyników częściowych przykładach testowych.

Niezależnie od uzyskanego wyniku wstępnego (F1-score), rozwiązania, którym nie towarzyszy raport nie będą ostatecznie oceniane.

Aby wziąć udział w projekcie (konkursie) należy przeczytać i zaakceptować Warunki Projektu. Rozwiązania można nadsyłać do 3 maja 2016 do 23:59:59. Spóźnione nadesłanie rozwiązania skutkuje odjęciem 2 pkt. od wyniku za każdy dzień spóźnienia przez pierwsze 10 dni. Po 13 maja rozwiązania nie będą akceptowane.

In order to download competition files you need to be enrolled.

Leaderboard prezentuje częściowe wyniki (partial score) dla rozwiązań nadsyłanych przez uczestników. Własne wyniki (i ich ewolucja) na Leaderboard mogą posłużyć do oceny, czy nasze rozwiązania podążają we właściwym kierunku. Porównywanie się z innymi uczestnikami może przynieść pewne korzyści, ale powinno być traktowane jako bardzo zgrubna miara jakości własnych rozwiązań. Ostateczna ewaluacja wyników końcowych będzie prowadzona za pomocą  miary wyliczanej na innym podzbiorze danych testowych, niż ten stosowany dla wyników częściowych.

Rank Team Name Score Submission Date

Ostateczne wyniki i informacja o rezultatach. Niedostępne aż do zakończenia projektu i nadesłania wyników ostatecznych wraz  z raportem.

Rank Team Name Is Report Preliminary Score Final Score Submissions
1
mb336912
True -999.0000 0.742986 1
2
ms321288
True -999.0000 0.463005 1
3
wr347219
True -999.0000 0.435177 1
4
ak346969
True -999.0000 0.431034 1
5
karek
True -999.0000 0.430518 1
6
pg346895
True -999.0000 0.429025 1
7
jk334674
True -999.0000 0.428507 1
8
kl346994
True -999.0000 0.428182 1
9
mb346851
True -999.0000 0.425725 1
10
pw347276
True -999.0000 0.425455 1
11
pk346962
True -999.0000 0.425068 1
12
ks357720
True -999.0000 0.420862 1
13
pz347291
True -999.0000 0.420765 1
14
as320426
True -999.0000 0.420527 1
15
jw332659
True -999.0000 0.420191 1
16
bm347088
True -999.0000 0.419428 1
17
kz292659
True -999.0000 0.419281 1
18
franekp
True -999.0000 0.418330 1
19
ws321245
True -999.0000 0.418289 1
20
mw336071
True -999.0000 0.415985 1
21
mk346989
True -999.0000 0.411309 1
22
dh334554
True -999.0000 0.410326 1
23
ek346965
True -999.0000 0.410023 1
24
jl346997
True -999.0000 0.408905 1
25
sb346854
True -999.0000 0.408348 1
26
fj346919
True -999.0000 0.406764 1
27
bm347174
True -999.0000 0.404902 1
28
as339398
True -999.0000 0.404729 1
29
pm334695
True -999.0000 0.404372 1
30
kh359525
True -999.0000 0.403995 1
31
mm347184
True -999.0000 0.403811 1
32
kb346840
True -999.0000 0.403080 1
33
ds320335
True -999.0000 0.402910 1
34
mi291188
True -999.0000 0.402367 1
35
dc346879
True -999.0000 0.401639 1
36
mm332321
True -999.0000 0.401271 1
37
346905
True -999.0000 0.400727 1
38
bt337703
True -999.0000 0.400363 1
39
hm347154
True -999.0000 0.399455 1
40
js335769
True -999.0000 0.399267 1
41
ab346870
True -999.0000 0.398910 1
42
ps347232
True -999.0000 0.398907 1
43
ms335814
True -999.0000 0.398726 1
44
ms347247
True -999.0000 0.397996 1
45
tl334691
True -999.0000 0.397645 1
46
mo347210
True -999.0000 0.397640 1
47
mb346859
True -999.0000 0.395824 1
48
mc346871
True -999.0000 0.395084 1
49
mr335453
True -999.0000 0.394353 1
50
lk346959
True -999.0000 0.393248 1
51
pk320774
True -999.0000 0.387829 1
52
mp345782
True -999.0000 0.387420 1
53
wp334977
True -999.0000 0.384686 1
54
zj334563
True -999.0000 0.384686 1
55
bartoszb
True -999.0000 0.384686 1
56
mb346862
True -999.0000 0.384510 1
57
mz336088
True -999.0000 0.381777 1
58
ms332521
True -999.0000 0.381383 1
59
js332522
True -999.0000 0.381298 1
60
bs321292a
True -999.0000 0.380346 1
61
pk334579
True -999.0000 0.379781 1
62
ah267184
True -999.0000 0.378182 1
63
mk334668
True -999.0000 0.373866 1
64
fc346868
True -999.0000 0.372093 1
65
ks345457
True -999.0000 0.366274 1
66
mm319369-2
True -999.0000 0.360091 1
67
jh310754
True -999.0000 0.276238 1
68
aj337023
False -999.0000 No report file found or report rejected. 1
69
kz
False -999.0000 No report file found or report rejected. 1
70
voodoo11
False -999.0000 No report file found or report rejected. 1
71
koz4k
False -999.0000 No report file found or report rejected. 1
72
baseline_solution
False -999.0000 No report file found or report rejected. 1
73
ar262928
False -999.0000 No report file found or report rejected. 1
74
km347187
False -999.0000 No report file found or report rejected. 1
There is no topics in this competition.