4 years, 1 month ago

Drugi projekt zaliczeniowy SUS 2015/2016

opis

Overview
Terms & Conditions
 
 

Obowiązują następujące zasady:

  • Uczestnicy mogą przesyłać tylko rozwiązania uzyskane samodzielnie.
  • Liczba dostępnych przesłań rozwiązań częściowych została ograniczona do 100.
  • Każdy uczestnik jest zobligowany do przesłaniana na koniec projektu, wraz z rozwiązaniem końcowym, krótkiego raportu opisującego rozwiązanie.
  • Raport musi zawierać informacje takie jak: Imię, nazwisko, i id uczestnika; ostatni wynik częściowy (z Leaderboard); krótki opis zastosowanych metod i narzędzi.
  • Raporty nie powinny przekraczać 2000 słów i powinny zostać załadowane do systemu (jako plik PDF) przed zakończeniem projektu (przed północą 3 maja 2016).
  • Ocena (liczba punktów w skali 0-20) będzie zależna od jakości rozwiązania oraz terminowości i czytelności raportu.

Please logIn to the system!

Zadanie polega na zbudowaniu (nauczeniu) modelu pozwalającego na wytypowanie grupy klientów banku, dla których prawdopodobieństwo skorzystania z oferty w bieżącej kampanii marketingowej jest największe.

Dane zawierają informacje o klientach pewnego banku w strefie Euro. Bank ten prowadził długofalową, trwającą ponad trzy lata kampanię marketingu bezpośredniego (telefoniczną) mającą na celu sprzedaż produktu finansowego (lokaty terminowej). Ze względów prawnych i ochrony prywatności dane zostały zanonimizowane i ograniczone.

W toku kampanii bank zbierał dane o jej wynikach częściowych. Aby ograniczyć koszty i zwiększyć skuteczność kampanii marketingowej chcielibyśmy umieć wyróżnić tych klientów, którzy na podstawie posiadanej przez nas informacji są potencjalnie zainteresowani sprzedawanym produktem (lokatą). Dlatego chcemy nauczyć się (zbudować model predykcyjny) identyfikacji klientów, do których powinniśmy się zwrócić w pierwszej kolejności.

Zbiór treningowy zawiera dane o klientach, którzy wzięli udział w kampanii, łącznie z informacją o tym czy zdecydowali się skorzystać z oferty czy nie. Zbiór testowy zawiera klientów, z którymi dopiero zamierzamy się skontaktować. Zależy nam na wyróżnieniu tych, do których warto zadzwonić najpierw.

Przebieg projektu

Projekt jest zorganizowany w formie konkursowej. Każdy uczestnik może zgłosić wiele rozwiązań częściowych i jedno końcowe. Termin zakończenia to 3 maja 2016.  Szczegółowe warunki znajdują się w Warunkach Projektu.

Format rozwiązań

Rozwiązanie stanowi lista dokładnie tysiąca (=1000) wartości identyfikatorów klientów (atrybut ID_klienta) wybranych ze zbioru testowego. Każda wartość (liczba odpowiadająca ID) powinna stanowić osobny wiersz w pliku tekstowym zawierającym rozwiązanie. Pliki należy przesyłać przez załadowanie ich do systemu konkursowego. Przesłaniu ostatecznego rozwiązania powinno towarzyszyć załadowanie raportu (patrz Warunki Projektu).

Ocena rozwiązań

Ocena rozwiązań, zarówno częściowych jak i końcowego będzie wyliczana za pomocą miary F1-score, przy czym:

  • Dla wyników częściowych miara będzie wyliczana na części zbioru testowego.
  • Dla wyniku ostatecznego miara będzie wyliczana na pozostałych, nie wykorzystywanych przy ocenie wyników częściowych przykładach testowych.

Niezależnie od uzyskanego wyniku wstępnego (F1-score), rozwiązania, którym nie towarzyszy raport nie będą ostatecznie oceniane.

Aby wziąć udział w projekcie (konkursie) należy przeczytać i zaakceptować Warunki Projektu. Rozwiązania można nadsyłać do 3 maja 2016 do 23:59:59. Spóźnione nadesłanie rozwiązania skutkuje odjęciem 2 pkt. od wyniku za każdy dzień spóźnienia przez pierwsze 10 dni. Po 13 maja rozwiązania nie będą akceptowane.

In order to download competition files you need to be enrolled.

Leaderboard prezentuje częściowe wyniki (partial score) dla rozwiązań nadsyłanych przez uczestników. Własne wyniki (i ich ewolucja) na Leaderboard mogą posłużyć do oceny, czy nasze rozwiązania podążają we właściwym kierunku. Porównywanie się z innymi uczestnikami może przynieść pewne korzyści, ale powinno być traktowane jako bardzo zgrubna miara jakości własnych rozwiązań. Ostateczna ewaluacja wyników końcowych będzie prowadzona za pomocą  miary wyliczanej na innym podzbiorze danych testowych, niż ten stosowany dla wyników częściowych.

Rank Team Name Score Submission Date

Ostateczne wyniki i informacja o rezultatach. Niedostępne aż do zakończenia projektu i nadesłania wyników ostatecznych wraz  z raportem.

Rank Team Name Score Submission Date
1
mb336912
0.742986 2016-04-2 01:32:57
2
ms321288
0.463005 2016-05-1 18:25:24
3
wr347219
0.435177 2016-05-2 19:38:21
4
ak346969
0.431034 2016-05-3 17:48:12
5
karek
0.430518 2016-05-3 23:11:16
6
pg346895
0.429025 2016-05-3 18:59:42
7
jk334674
0.428507 2016-05-3 23:35:22
8
kl346994
0.428182 2016-05-3 22:34:13
9
mb346851
0.425725 2016-05-2 12:49:51
10
pw347276
0.425455 2016-05-3 20:12:44
11
pk346962
0.425068 2016-05-3 15:49:47
12
ks357720
0.420862 2016-04-8 19:58:36
13
pz347291
0.420765 2016-05-2 22:09:49
14
as320426
0.420527 2016-05-2 19:42:50
15
jw332659
0.420191 2016-05-3 23:52:11
16
bm347088
0.419428 2016-04-27 11:34:10
17
kz292659
0.419281 2016-05-4 01:03:42
18
franekp
0.418330 2016-05-2 17:41:03
19
ws321245
0.418289 2016-05-3 17:40:29
20
mw336071
0.415985 2016-04-28 21:15:58
21
mk346989
0.411309 2016-04-28 01:51:35
22
dh334554
0.410326 2016-05-2 20:04:11
23
ek346965
0.410023 2016-04-24 22:52:00
24
jl346997
0.408905 2016-05-2 21:43:45
25
sb346854
0.408348 2016-04-28 09:15:50
26
fj346919
0.406764 2016-04-27 00:06:42
27
bm347174
0.404902 2016-05-2 00:53:12
28
as339398
0.404729 2016-05-3 19:33:16
29
pm334695
0.404372 2016-05-3 19:18:00
30
kh359525
0.403995 2016-05-3 17:22:44
31
mm347184
0.403811 2016-05-2 20:51:36
32
kb346840
0.403080 2016-05-3 15:40:09
33
ds320335
0.402910 2016-05-3 15:17:24
34
mi291188
0.402367 2016-05-3 16:27:48
35
dc346879
0.401639 2016-05-2 20:52:04
36
mm332321
0.401271 2016-05-3 19:37:46
37
346905
0.400727 2016-05-3 23:29:32
38
bt337703
0.400363 2016-04-29 20:33:42
39
hm347154
0.399455 2016-05-2 16:13:10
40
js335769
0.399267 2016-04-30 02:04:03
41
ab346870
0.398910 2016-04-27 19:26:46
42
ps347232
0.398907 2016-04-15 02:08:37
43
ms335814
0.398726 2016-05-3 21:36:59
44
ms347247
0.397996 2016-05-3 23:49:57
45
tl334691
0.397645 2016-05-3 14:50:42
46
mo347210
0.397640 2016-05-3 21:41:44
47
mb346859
0.395824 2016-05-1 20:36:41
48
mc346871
0.395084 2016-05-3 10:06:23
49
mr335453
0.394353 2016-05-3 21:43:06
50
lk346959
0.393248 2016-04-19 22:07:01
51
pk320774
0.387829 2016-05-3 21:25:46
52
mp345782
0.387420 2016-04-27 14:21:56
53
wp334977
0.384686 2016-05-1 15:46:07
54
zj334563
0.384686 2016-05-3 10:22:59
55
bartoszb
0.384686 2016-05-3 20:00:14
56
mb346862
0.384510 2016-04-29 19:43:30
57
mz336088
0.381777 2016-04-30 02:31:50
58
ms332521
0.381383 2016-05-3 15:31:15
59
js332522
0.381298 2016-04-30 19:22:15
60
bs321292a
0.380346 2016-05-3 22:24:02
61
pk334579
0.379781 2016-05-3 13:08:40
62
ah267184
0.378182 2016-05-3 23:40:29
63
mk334668
0.373866 2016-04-30 18:38:28
64
fc346868
0.372093 2016-05-3 22:36:03
65
ks345457
0.366274 2016-05-3 14:40:09
66
mm319369-2
0.360091 2016-04-29 16:11:05
67
jh310754
0.276238 2016-05-3 23:22:44
68
aj337023
No report file found or report rejected. 2016-04-30 00:49:14
69
voodoo11
No report file found or report rejected. 2016-05-3 22:59:02
70
baseline_solution
No report file found or report rejected. 2016-04-1 17:11:14
71
kz
No report file found or report rejected. 2016-05-4 00:15:15
72
koz4k
No report file found or report rejected. 2016-04-5 22:36:56
73
ar262928
No report file found or report rejected. 2016-05-4 01:56:15
74
km347187
No report file found or report rejected. 2016-05-3 21:55:15
There is no topics in this competition.