3 years, 9 months ago

Drugi projekt zaliczeniowy DM 2016

None

Overview

Opis zadania

Zadanie polega na zbudowaniu modelu predykcyjnego pozwalającego przewidywać klasyfikację ACM artykułów naukowych na podstawie treści ich abstraktów oraz słów kluczowych. Więcej informacji na temat udostępnionych danych można znaleźć w sekcji Opis danych.

Przebieg projektu

Projekt jest zorganizowany w formie konkursowej. Każdy uczestnik może zgłosić wiele rozwiązań. Termin zakończenia to 22 maja 2016, godz. 23:59:59.  Szczegółowe warunki znajdują się w Warunkach Projektu.

Format rozwiązań

Rozwiązanie powinno mieć format pliku tekstowego zawierającego dokładnie 100000 wierszy zakończonych znakiem końca linii. Każdy wiersz powinien zawierać listę identyfikatorów etykiet oddzielonych od siebie przecinkami. Pliki należy przesyłać przez załadowanie ich do systemu konkursowego. Przesłaniu ostatecznego rozwiązania powinno towarzyszyć załadowanie raportu (patrz Warunki Projektu).

Ocena rozwiązań

Ocena rozwiązań, zarówno częściowych jak i końcowego będzie wyliczana za pomocą miary F1-score, przy czym:

  • Dla wyników częściowych miara będzie wyliczana na części zbioru testowego.
  • Dla wyniku ostatecznego miara będzie wyliczana na pozostałych, nie wykorzystywanych przy ocenie częściowej przykładach testowych.

Niezależnie od uzyskanego wyniku wstępnego (F1-score), rozwiązania, którym nie towarzyszy raport nie będą ostatecznie oceniane.

Terms & Conditions
 
 

Obowiązują następujące zasady:

  • Uczestnicy mogą przesyłać tylko rozwiązania uzyskane samodzielnie.
  • Liczba dostępnych przesłań rozwiązań częściowych została ograniczona do 100.
  • Do stworzenia rozwiązania można wykorzystywać jedynie dane udostępnione w konkursie (zakaz wykorzystywania narzędzi do automatycznego wyszukiwania dokumentów testowych w Internecie).
  • Każdy uczestnik jest zobligowany do przesłaniana na koniec projektu, wraz z rozwiązaniem końcowym, krótkiego raportu opisującego rozwiązanie.
  • Raport musi zawierać informacje takie jak: Imię, nazwisko, i id uczestnika; ostatni wynik częściowy (z Leaderboard); krótki opis zastosowanych metod i narzędzi.
  • Raporty nie powinny przekraczać 2000 słów i powinny zostać załadowane do systemu (jako plik PDF) przed zakończeniem projektu (przed północą 15 maja 22 maja 2016).
  • Ocena (liczba punktów) będzie zależna od jakości rozwiązania oraz terminowości i czytelności raportu.
Please logIn to the system!
Time when sending submissions to Challenge Drugi projekt zaliczeniowy DM 2016 is allowed.
The ending date of the Challenge. Sending submissions to Drugi projekt zaliczeniowy DM 2016 is not allowed after that time.
The ending date of sending Description files to submissions of the Challenge: Drugi projekt zaliczeniowy DM 2016 .After that time Submissions without Description PDF files will not be taken into consideration while calculating Challenge Final Scores. Thus, final submissions without Description files will be ignored.

Aby wziąć udział w projekcie (konkursie) należy przeczytać i zaakceptować Warunki Projektu. Rozwiązania można nadsyłać do 22 maja 2016 do 23:59:59. 

In order to download competition files you need to be enrolled.

Leaderboard prezentuje częściowe wyniki (partial score) dla rozwiązań nadsyłanych przez uczestników. Mogą one posłużyć do oceny, czy nasze rozwiązania podążają we właściwym kierunku. Porównywanie się z innymi uczestnikami może przynieść pewne korzyści, ale powinno być traktowane jako bardzo zgrubna miara jakości własnych rozwiązań. Ostateczna ewaluacja wyników końcowych będzie prowadzona za pomocą  miary wyliczanej na innym podzbiorze danych testowych, niż ten stosowany dla wyników częściowych.

Rank Team Name Score Submission Date

Ostateczne wyniki i informacja o rezultatach. Niedostępne aż do zakończenia projektu i nadesłania wyników ostatecznych wraz  z raportem.

Rank Team Name Score Submission Date
1
hm306317
0.434868 2016-05-15 15:43:12
2
s13557
0.398941 2016-05-21 18:09:54
3
kc320722
0.379920 2016-05-22 23:09:15
4
mnme
0.361790 2016-05-23 00:49:01
5
mk334668
0.327777 2016-05-15 18:35:30
6
ot318998
0.275705 2016-05-15 23:36:29
7
wd319357
0.268263 2016-05-22 20:28:02
8
mg
0.265464 2016-05-21 10:32:10
9
ds320335
0.254728 2016-05-19 09:17:53
10
dokato
0.237138 2016-05-21 16:45:30
11
fj346919
0.220199 2016-05-16 18:55:41
12
bart113
0.212131 2016-05-16 12:53:49
13
pathes
0.203172 2016-05-22 21:09:13
14
kk320728
0.157429 2016-05-22 23:00:22
15
wz320501
0.022781 2016-05-22 20:33:04
16
s6158
0.011527 2016-05-22 14:21:15
17
ws321245
No report file found or report rejected. 2016-05-22 23:12:46
18
mw336071
No report file found or report rejected. 2016-05-22 23:49:51
19
kp332534
No report file found or report rejected. 2016-05-21 19:37:33
20
s9653
No report file found or report rejected. 2016-05-23 00:42:25
  Discussion Author Replies Last post
Projekt został przedłużony do końca 22 maja Andrzej 0 by Andrzej
Monday, May 16, 2016, 09:05:07